Aanzegtermijn tijdelijk contract

Dec
1
2014
Aanzegtermijn tijdelijk contract

Aanzegtermijn voor tijdelijke arbeidscontracten

Wanneer een medewerker een tijdelijk contract heeft voor een half jaar of langer, gelden voor opzeggen van dat contract binnenkort nieuwe regels. Die nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2015.

Inhoud nieuwe regel

Werkgevers moeten, uiterlijk één maand voor de verloopdatum van het tijdelijke arbeidscontract, schriftelijk laten weten of zij wél of niet gaan verlengen. Wanneer de werkgever zich niet aan deze regel houdt moet hij per dag dat hij daarmee te laat is een boete betalen aan de werknemer. Die boete bedraagt één dag loon per dag dat de werkgever de termijn overschrijdt, met een maximum van een maand.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Uiteraard moet u er scherp op letten dat u op tijd uw contracten verlengt of opzegt. Bij een eventuele verlenging moet u ook aangeven tegen welke voorwaarden u dat wilt doen. Als u dat niet doet, dan wordt het contract voortgezet voor dezelfde duur en tegen dezelfde voorwaarden, maar voor ten hoogste een jaar. Let wel: de aanzegtermijn geldt niet voor contracten op projectbasis of voor ziektevervanging.

Overgang

Voor deze nieuwe regel geldt een overgangstermijn van een maand. Dat wil zeggen dat pas voor arbeidscontracten die eindigen na 1 februari  2015 de maand aanzegtermijn aan de orde is. Als een contract bijvoorbeeld op 30 april 2015 eindigt, moet je een al dan niet verlenging uiterlijk 31 maart 2015 schriftelijk laten weten.

Bron: www.rijksoverheid.nl


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing