Algemene voorwaarden

Nov
4
2014
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De wet heeft een aantal categorieën algemene voorwaarden als (vermoedelijk) onredelijk bezwarend aangemerkt. Dit zijn de zogeheten grijze en zwarte lijsten. De zwarte lijst bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn. De grijze lijst bevat bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn.

Dwingend bij consumentenovereenkomsten

Let op: de grijze en zwarte lijst zijn dwingend wanneer het gaat om algemene voorwaarden die worden gebruikt door een bedrijf met een consument als wederpartij. Dit geldt zelfs wanneer de consument zou hebben gezegd dat hij de voorwaarde niet onredelijk bezwarend vindt.

Als er twijfel is over hoe een bepaalde clausule moet worden uitgelegd, wordt de voor de consument gunstigste interpretatie gekozen (art. 6:238(2) BW).

Reflexwerking bij zakelijke overeenkomsten

Bij overeenkomsten tussen zakelijke partners zijn de lijsten niet dwingend. Als één van de partijen echter stelt dat een bepaalde voorwaarde in zijn situatie tòch onredelijk bezwarend is, zal de rechter sneller geneigd zijn dit te geloven als die voorwaarde op de grijze of zwarte lijst staat. Dit heet ook wel de reflexwerking van deze lijsten.

De mate van reflexwerking (dus: hoe snel de rechter het gelooft) hangt af van de verhouding tussen de partijen. Als een groot bedrijf de voorwaarde hanteert, en een klein bedrijf klaagt dat het onredelijk bezwarend voor hem is, zal de rechter hierin sneller meegaan dan wanneer het gaat om twee multinationals.

Zie onderstaande artikelen over de algemene voorwaarden, de grijze en zwarte lijsten.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing