Bedrag microkrediet gaat omhoog

Apr
29
2013
Bedrag microkrediet gaat omhoog

Het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie Qredits zal worden verhoogd van 50.000 naar 150.000 euro. Het is nog steeds onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren maar dat het kredietplafond wordt verhoogd staat vast.

Qredits

Al sinds 2009 verstrekt Qredits microkredieten aan kleine en startende ondernemers. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk en een samenwerkingsverband tussen onder meer ABN Amro, ING Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Voordelen

Qredits hanteert minder strenge eisen dan reguliere krediet verschaffers.  Zo kunnen bijvoorbeeld personen die in de WW zitten of een BKR-notering hebben alsnog een lening krijgen bij Qredits waar dit bij banken vrijwel onmogelijk is. Wanneer een ondernemer een terdege ondernemingsplan kunnen laten zien en dit plan overtuigend kan verdedigen, ziet Qredits geen redenen om hem of haar geen geld te lenen.

Toekomst

De algemeen directeur van Qredits, Elwin Groenevelt, verwacht veel vraag naar de grotere kredieten. Naast kleine starters en ondernemers kunnen nu ook grotere starter en ondernemers worden geholpen, bijvoorbeeld met de verwezenlijking van innovatieve ideeën. Vanwege een verhoogd kredietrisico zal er om meer zekerheid worden gevraagd, echter de persoonlijke insteek blijft.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing