Belasting minimaliseren

Dec
16
2014
Belasting minimaliseren

Belasting minimaliseren

De te betalen belasting kan in hoofdlijnen op 2 manieren beïnvloed worden. Door het verhogen van de kosten, waardoor de winst verlaagd wordt, of door het direct verlagen van het (belastbaar) inkomen. Alle aanvullende fiscale regelingen zijn ofwel kosten verhogend ofwel belastbaar inkomen verlagend. Hieronder worden een aantal fiscale regelingen behandeld. Er zijn er uiteraard veel meer, en de regelingen veranderen door de jaren heen. De beste tip die dan ook gegeven kan worden is: volg het (financieel) nieuws en/ of maak gebruik van een financieel adviseur. Zo ben je zeker op de hoogte van relevante subsidies, toeslagen, belastingvoordelen of aftrekregelingen.

Zakelijke kosten verhogen

Let goed op welke kosten zakelijk opgevoerd kunnen worden. Lunches zijn (gedeeltelijk) op te voeren als zakelijke kosten. Indien de lunch zelf bereid wordt is ook de btw over deze kosten aftrekbaar. Het is bij bijvoorbeeld een bedrijfsfeest het overwegen waard om bijvoorbeeld de hapjes zelf te maken, of bijvoorbeeld een kok op locatie in te schakelen om hapjes ter plekke te bereiden.

Een andere mogelijkheid is het declareren van de zakelijk gemaakte kilometers aan de onderneming. Per zakelijke kilometer kan € 0,19 gedeclareerd worden. Dit kan uiteraard ook indien er bijvoorbeeld met de trein gereisd wordt met een privé ov-jaarkaart.

Verlagen belastbaar inkomen

Het verlagen van het belastbaar inkomen is mogelijk door gebruik te maken van de zelfstandige aftrek en de startersaftrek (eerste 3 jaar). Deze regelingen zijn redelijk bekend, maar de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek zijn een stuk minder bekend. Al deze regelingen zorgen voor een extra verlaging van het belastbaar inkomen waardoor de verschuldigde belasting afneemt.

Fiscale Oudedagregeling

Velen weten het niet, maar je kunt via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) ‘goedkoop’ sparen voor je oude dag. De Fiscale Oudedagsreserve is een bedrag dat je ‘opzij’ mag zetten om te sparen voor je oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen. Als je elk jaar een bedrag toevoegt aan de oudedagsreserve, betekent dit dat je over dat bedrag ‘uitstel van belastingbetaling’ krijgt. Oftewel: je hoeft dat jaar minder inkomstenbelasting te betalen. De eerder genoemde Fiscale Oudedagregeling (FOR) is ook een kosten verhogende maatregel.

Middelingsregeling

Een regeling die vooral voor ondernemers met wisselende resultaten aantrekkelijk kan zijn is de fiscale middelingsregeling. Middelen houdt in dat het inkomen uit werk en woning over drie aaneengesloten jaren opgeteld wordt en vervolgens wordt gedeeld door drie. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er een groter gedeelte van het inkomen in een lagere belastingschaal valt. De belastingvermindering moet in totaal meer dan € 545,- bedragen en dient binnen drie jaar na ontvangst van de definitieve aanslag van het laatste loonmiddel jaar toegepast worden. De fiscale middelingsregeling mag vaker toegepast worden waarbij de tijdvakken elkaar niet mogen overlappen.

Bron: www.belastingdienst.nl


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing