Borgstelling MKB-kredieten verruimd

Sep
20
2013
Borgstelling MKB-kredieten verruimd

De borgstelling MKB-kredieten wordt op korte termijn en uiterlijk voor 31 december verruimd. Dit houdt in dat bestaande bedrijven die voor een bedrag van maximaal 200.000,-  euro bij de bank een lening afsluiten, de overheid haar borgstelling verhoogd van 45% naar 67,5%. Voor starters geldt een maximumbedrag van 266.667,- euro. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, wordt verhoogd van 1 mln euro naar 1,5 mln euro.

Wat houdt de BMKB in?

De BMKB is bedoeld voor bedrijven (of starters) die financierders onvoldoende zekerheid in de vorm van een onderpand (bijv. gebouwen en machines) kunnen bieden. Wanneer de overheid voor een deel van het geleende bedrag garant staat dan zijn financierders zoals banken eerder bereid een lening te verschaffen.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 mln euro of een balanstotaal tot 43 mln euro.


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing