Factuur maken

Oct
27
2014
Factuur maken

Wanneer moet je factureren?

Als ondernemer bent u niet altijd verplicht om te factureren, wanneer dit wel het geval is dan moet er worden voldaan aan een bepaald aantal eisen. U bent verplicht te factureren wanneer er:

 • Goederen en/of diensten worden geleverd aan andere ondernemers of rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen
 • Goederen aan particulieren worden geleverd die vallen onder één van de volgende categorieën:
  • Levensmiddelen, dranken, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken waarbij ten minste 80% van uw afnemers ondernemer is
  • (Bijna) nieuwe vervoersmiddelen die worden geleverd aan het buitenland
  • Een levering betreffende een afstandsverkoop

Uitzonderingen:

 • Ondernemers in het taxivervoer en het openbaar vervoer
 • Ondernemers in de horeca
 • Ondernemers die vrijgestelde goederen en diensten leveren (bij gedeeltelijke vrijstelling moet er voor het niet-vrijgestelde gedeelte wel een factuur worden opgesteld)
 • Ondernemers die vallen onder de landbouw- of veehandel regeling
 • Ondernemers waarbij de afspraak is gemaakt dat de afnemer de factuur opstelt

Factuurvereisten 2014

Hoe moet je nu een factuur maken? Wanneer u verplicht bent om te factureren dan moeten de volgende basisgegevens vermeld staan op de factuur:

 • Uw volledige juridische of handelsnaam (in combinatie met een juist adres en woonplaats volgens de kamer van koophandel) en dat van uw afnemer
 • Uw volledige adres en die van uw afnemer
 • Uw btw-nummer
 • Uw kvk-nummer
 • De datum van uitreiking van de betreffende factuur
 • Een uniek volgnummer
 • Een omschrijving van goederen en diensten die u hebt geleverd
 • Het aantal geleverde goederen en/of diensten
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt, indien meerdere tarieven, allemaal vermelden
 • Het btw-bedrag, indien meerdere tarieven, allemaal vermelden

Factuur maken

Zelf een factuur maken kan erg makkelijk in Excel. In Excel zijn zelfs gratis sjablonen beschikbaar. Sjablonen of voorbeelden zijn ook online gratis te downloaden. Controleer wanneer je in Excel werkt altijd nog goed op spelling en grammatica!

Bron: 1 www.belastingdienst.nl; 2 www.belastingdienst.nl


  Zoek een ander artikel in de kennisbank:
  © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing