Flexibele huur oplossing leegstand winkelpanden?

Nov
24
2014
Flexibele huur oplossing leegstand winkelpanden?

Kan de leegstand van winkelpanden in het centrum van Tilburg op korte termijn opgelost worden? Het antwoord is ja! 

Opiniestuk Daan Krosse en Hans Krosse van Krosseadviesgroep. (Publicatie Brabants Dagblad 22-11-2014)

De laatste tijd wordt er weer veel geschreven over de winkelleegstand in de binnenstad van Tilburg. Het meest recent is een bijdrage van de Ondernemersfederatie Tilburg beschreven in het Brabants Dagblad van 20 november. De kern van al die artikelen is een oproep aan de gemeente om al dan niet dingen te doen of juist te laten. En die oproepen worden gedaan door organisaties die het in hun pleidooien ook altijd over de markt en de consument hebben. Zonder de pleidooien af te doen als onzin (wij zouden niet durven) wordt er in al die pleidooien voorbij gegaan aan één oplossingsrichting die echt met het begrip markt te maken heeft. Deze oplossing kunnen marktpartijen zelf toepassen zonder bemoeienis van de gemeente en is direct toepasbaar.

Leegstand van winkelpanden is in economische zin een (tijdelijke) verstoring van de markt van vraag en aanbod. Kennelijk is de huurprijs te hoog ten opzichte van het bedrag dat de ondernemer kan/wil betalen. Terwijl de pandeigenaar verlies lijdt omdat hij geen huurinkomsten heeft voor zijn pand kan de ondernemer die een winkel wil gaan exploiteren niet starten vanwege de te hoge huurkosten.

Verlagen van de huur?

De meest voor de hand liggende oplossing zou zijn het verlagen van de huur, want dan heb je als eigenaar in ieder geval nog enige inkomsten. Beter iets dan niets zou je zeggen. Waarom doen pandeigenaren dat dan niet? Twee hoofdoorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: Ze zijn van mening dat de markt wel weer aan zal trekken, en ze willen voorkomen dat ook andere huurders van hun panden “gaan zeuren” over verlaging van hun maandelijkse huurbedrag. Het rendement van hun totale bezit komt daarmee verder onder druk te staan. Een duivels dilemma voor pandeigenaren, waarbij de pandeigenaren hopen ( misschien tegen beter weten in) op betere tijden.

Om deze patstelling te doorbreken hebben wij het volgende voorstel aan de pandeigenaren en toekomstige ondernemers:

Maak de huur flexibel.

Uit benchmarks voor de detailhandel blijkt dat de huur-/huisvestingskosten in Nederland tussen de 6 % en 10 % van de omzet ligt.

Je zou kunnen zeggen dat percentage is dus de economische norm. Als je de huur flexibel maakt en uitgaat van dat percentage creëer je voor de ondernemer de mogelijkheid om ook met een bescheiden verwachte omzet in het begin, toch het gewenste pand te kunnen huren. Stijgt de omzet in de jaren daarna dan gaat ook de huur omhoog tot een maximum dat je van te voren met elkaar hebt afgesproken. Op deze manier wordt ook de pandeigenaar gestimuleerd om van de onderneming een succes te maken; hij heeft er namelijk direct voordeel van. De basisgedachte is dat je van twee gescheiden werelden namelijk pandeigenaar versus ondernemer één gezamenlijke wereld maakt. Een perspectief dat beide partijen zou moeten aanspreken.

Conclusie:

Maak de huur flexibel als percentage van de omzet met een maximum en de leegstand verdwijnt. Als de pandeigenaar bovendien ook nog in zee gaat met een jonge ondernemer die de smaak van een jong koperspubliek het beste aanvoelt zal het aanbod ook nog eens breder en dus aantrekkelijker worden.

 


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:




    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing