Gebruikelijkloonregeling 2013

Jul
16
2013
Gebruikelijkloonregeling 2013

Voor personen die werken en een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie hebben, geldt de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling voorkomt dat een directeur- grootaandeelhouder zichzelf een te laag of geen salaris toekent. Salaris valt namelijk onder box 1 (inkomen uit werk en woning) en wordt zwaarder belast dan inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2).

Aanmerkelijkbelanghouder

Iemand is aandeelhouder met een aanmerkelijk belang als hij (eventueel met zijn fiscaal partner):

 • 5% of meer van de aandelen heeft van een vennootschap
 • rechten heeft om voor 5% of meer aandelen van een vennootschap te kopen
 • winstbewijzen heeft om 5% of meer van de jaarwinst – of van een uitkering bij liquidatie – van de vennootschap te krijgen
 • voor 5% of meer stemrecht heeft in een coöperatie

Gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling houdt het volgende in:

 • We gaan ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn werk
 • Dit loon is minimaal € 43.000

Fictief loon

Bij de gebruikelijkloonregeling gaat de belastingdienst ervan uit dat de aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat gebruikelijk is voor zijn werk. Als u wel loon uitbetaalt, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet u het verschil als loon in uw administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is het zogenoemde fictieve loon: u betaalt het niet werkelijk uit. Als u helemaal geen loon uitbetaalt, behandelt u het gebruikelijke loon volledig als fictief loon.

Nuances

Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon gebruikelijk is, stelt u het loon op dat lagere loon. De aanmerkelijkbelanghouder kan dit ook zelf aannemelijk maken. Daarbij moet u een vergelijking maken met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Krijgt een aanmerkelijkbelanghouder geen loon voor zijn werkzaamheden en is zijn gebruikelijk loon niet hoger dan € 5.000? Dan hoeft u geen loonheffingen over dat gebruikelijke loon te betalen. Betaalt u wel loon – ook al is dat lager dan € 5.000 – dan moet u wel loonheffingen betalen. De grens van € 5.000 wordt niet per onderneming getoetst, maar geldt voor alle werkzaamheden van de aanmerkelijkbelanghouder.

Als bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, stelt u het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 70% van het hogere gebruikelijke loon, maar ten minste € 43.000
 • het loon van uw meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een aan u verbonden vennootschap

(Bron)


  Zoek een ander artikel in de kennisbank:
  © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing