Krosse Advies start De Ambachtschool 2.0

Feb
7
2013
Krosse Advies start De Ambachtschool 2.0

Krosse Advies start De Ambachtschool 2.0 – De ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen volgen elkaar in hoog tempo op. Met de komst van de Participatiewet wordt duidelijk binnen welke wettelijke kaders arbeidsmarktbeleid de komende jaren invulling zal moeten krijgen.

Krosse Advies heeft gedurende de afgelopen 2 jaar intensief gesproken met professionals uit bedrijfsleven en overheid over arbeidsmarktbeleid. De insteek van deze gesprekken was steeds, welke aspecten en welke middelen leiden aantoonbaar tot een baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere vraag was, welke aspecten leiden tot een duurzame baan in de toekomst.

De Ambachtschool 2.0

Deze inzichten gecombineerd met de wensen van werkgevers vormen het uitgangspunt van de nieuwe aanpak De Ambachtschool 2.0. Het concept is gebaseerd op het bieden van baanzekerheid aan mensen die een traject naar werk gaan volgen. De komende periode zullen we dit concept verder ontwikkelen.

Heeft u vragen over dit concept of denkt u dat dit meerwaarde biedt voor uw organisatie? Neem dan contact op met Daan Krosse (Mail Daan)


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing