Fiscale middelingsregeling

Dec
16
2014
Fiscale middelingsregeling

Fiscale middelingsregeling

Middelen houdt in dat u de inkomsten uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar optelt en moet delen door drie. De uitkomst van deze rekensom is vanzelfsprekend het gemiddelde inkomen van de desbetreffende jaren. Het idee achter middelen is dat pieken en dalen van het inkomen worden uitgesmeerd over meerdere jaren zodat je over deze inkomens een ‘eerlijk’ belastingtarief betaald. Wanneer deze nieuwe belastingbedragen lager zijn dan de oude belasting bedragen kunt u een belastingteruggaaf krijgen. U kunt alleen voor de belastingteruggaaf in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor het inkomen dat is verkregen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over 3 aaneengesloten hele kalanderjaren, ook wel middelingstijdvak genoemd.
 • U hebt gedurende het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het betreffende middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Wanneer er in een kalenderjaar een negatief inkomen uit werk en woning is gegenereerd, dan wordt deze gelijk gesteld op € 0,-.

Benodigdheden middelen:

 • Belastbaar inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning).
 • De verschuldigde inkomstenbelasting over dat inkomen inclusief de premie volksverzekeringen, maar zonder heffingskortingen.
 • De tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 en de premie volksverzekeringen.

Voor wie is middeling bedoeld?

Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

 • U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.
 • U hebt een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) gekregen.
 • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
 • U werkt als freelancer of als ondernemer.
 • U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
 • U bent minder gaan werken.

Verzoek doen van middelen:

Als u voldoet aan de voorwaarden schrijft u een brief naar uw belastingkantoor. In uw brief verzoekt u om middeling toe te passen over 3 aaneengesloten hele kalenderjaren. Ook maakt u een berekening van de belastingteruggaaf. Deze berekening stuurt u mee met uw schriftelijke verzoek.

Belastingteruggaaf berekenen:

 1. Tel de inkomens uit werk en woning van de 3 jaren uit het middelingstijdvak (gebaseerd op uw definitieve aanslagen) bij elkaar op. Als één of meer van deze inkomens uit werk en woning negatief zijn, dan worden deze gelijkgesteld op nul. De uitkomst van deze optelsom is het totaal belastbaar inkomen uit werk en woning van het middelingstijdvak.
 2. Tel de verschuldigde belasting op van de 3 jaren uit het middelingstijdvak (gebaseerd op uw definitieve aanslagen). Het betreft hier de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen over de belastbare inkomens uit werk en woning zonder de heffingskortingen. De uitkomst van deze optelsom is de totale verschuldigde belasting uit werk en woning van het middelingstijdvak.
 3. Bereken het herrekende belastbaar inkomen. Dit doe je door het totaal belastbaar inkomen uit werk en woning te delen door drie.
 4. Bereken de herrekende verschuldigde belasting per jaar met de tabel van de tarieven van de inkomstenbelasting uit box 1.
 5. Tel de herrekende verschuldigde belastingen uit het middelingstijdvak bij elkaar op en trek deze af van de totale verschuldigde belastingen uit werk en woning. Trek vervolgens de teruggaafdrempel, namelijk € 545,-, af van het resterende bedrag. Wanneer er een positief bedrag uit komt, dan is dat het bedrag dat u terug krijgt.

LET OP!

 • Het kan zijn dat u een periode wilt wachten met het indienen van uw verzoek tot middelen, om zo de meest voordelige jaren uit te kiezen voor het middelingstijdvak. Maar zoals beschreven bij de voorwaarden van middelen, moet dit verzoek binnen 36 maanden zijn ingediend. Om te voorkomen dat u de kans mist om over het meest voordelige tijdvak te middelen, is het verstandig om bij de berekening gebruik te maken van voorlopige aanslagen.
 • Hebt u in het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet u 1 extra stap toevoegen om de middelingsteruggaaf te berekenen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalt u na de maand waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt geen AOW-premie meer. U betaalt dus minder belasting. Hierdoor klopt de berekening van de middelingsteruggaaf niet meer. Omdat u minder belasting betaalt, is het verschil tussen de verschuldigde belasting en de herrekende belasting kleiner. En is het bedrag van de middelingsteruggaaf te laag. Reken dus de verschuldigde belasting zelf uit en gebruik de uitkomst hiervan voor uw verzoek om middeling.
 • Voor mensen die in het middelingstijdvak hun AOW leeftijd hebben bereikt, gelden er andere tarieven. Wanneer je de AOW leeftijd namelijk hebt bereikt dan hoef je geen AOW-premie te betalen.
 • Als er een middelingsteruggaaf is verleend en het blijkt dat het inkomen in een van de drie jaren hoger/lager is (bijvoorbeeld als je ten onrechte een lijfrenteverzekering niet hebt aangegeven), dan zal er navordering of een vermindering plaats vinden.
 • Er zijn twee bijzondere situaties waarbij anders gehandeld moet worden dan hiervoor staat beschreven:
  • U hebt in het middelingstijdvak een conserverende aanslag ontvangen.
  • U hebt in het middelingstijdvak inkomsten uit het buitenland gehad.

Bron: www.belastingdienst.nl


  Zoek een ander artikel in de kennisbank:
  © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing