Minder eisen voor het starten van een BV per 1 oktober 2012

Jan
23
2013
Minder eisen voor het starten van een BV per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 gelden er minder eisen voor de oprichting van een BV. Onderandere het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn afgeschaft.

Wat is er precies veranderd

1. Er is bij de oprichting van een BV geen minimumkapitaal van €18.000 meer nodig.  € 0,01 is nu voldoende. Daarentegen wordt nu wel in de wet vastgelegd dat het bestuur voorafgaand aan het doen van uitkeringen van dividend e.d. moet beoordelen of de BV na de uitkering nog wel aan haar opeisbare verplichtingen kan blijven voldoen. Dit geldt naast de al bestaande eis, dat het eigen vermogen incl. aandelenkapitaal groter moet blijven dan de wettelijke en statutaire reserves. Als een uitkering wordt gedaan zonder dat aan beide eisen wordt voldaan, zijn de bestuurders zelf aansprakelijk voor tekorten.

2. Er is bij oprichting van de BV geen accountantsverklaring meer nodig bij inbreng anders dan in geld. Ook is er geen bankverklaring meer nodig.

3. Er kunnen aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht worden uitgegeven. Dat kan handig zijn bij het uitgeven van aandelen aan familieleden of personeel.

4. De blokkering van vrije overdracht van aandelen is niet langer verplicht, zodat de statuten mogen bepalen dat er in het geheel géén beperkingen gelden.

5. De oproepingstermijn voor een algemene vergadering mag voortaan 8 dagen zijn in plaats van 15 en vergaderingen mogen ook buiten Nederland worden gehouden.

6. De drempel voor het bijeenroepen van een algemene vergadering door aandeelhouders is verlaagd van 10% naar 1% van de aandelen.

7. Alle besluiten mogen onder voorwaarden ook buiten de algemene vergadering om worden genomen.

Goed nieuws voor (aanstaande) BV’s

Dit is goed nieuws voor het Midden- en kleinbedrijf (alle sectoren), Joint ventures, Participatiemaatschappijen, Advocaten en Notarissen

(bron)

 

 


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing