Nieuwe vorm bestuur en toezicht NV en BV

Jan
23
2013
Nieuwe vorm bestuur en toezicht NV en BV

Het toezicht op het bestuur van een NV en BV wordt meestal geregeld in de vorm van een raad van commissarissen. Deze raad bestaat dan naast het bestuur (dualistisch model). Nu is het mogelijk om het toezicht te regelen binnen het bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Hiermee wordt het nieuwe bestuursmodel van de one-tier board ingevoerd (monistisch model). In bedrijven komt er dan desgewenst  één bestuur waarin zowel de directie als de toezichthouders zitten. Daarmee moet het voor internationale bedrijven aantrekkelijker worden zich in Nederland te vestigen.

Van twee naar één?

In Nederland kennen we het duale ’two tier board’ bestuursmodel. Daarin zijn de raad van bestuur en de raad van commissarissen van elkaar gescheiden. Dit model is bij wet geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin staan de verdeling van verantwoordelijkheden en de zeggenschapsverhoudingen. De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding bij de werkorganisatie. De commissarissen houden toezicht op afstand. Zij toetsen het beleid, geven hun goedkeuring en staan de directie met raad terzijde. Dit bestuursmodel stond in Nederland al langer ter discussie. Vooral internationale bedrijven wilden een wettelijke mogelijkheid voor het monistische ‘one tier board’ bestuursmodel.

One tier board

In de VS en het Verenigd Koninkrijk bestaat het ‘one tier board’ bestuursmodel. Geen twee besturen maar slechts één waarin zowel de directie als de toezichthouders zitten. De commissarissen zitten dicht op het organisatiebeleid. Zij kunnen direct ingrijpen in de koers en strategie van het bedrijf. Zo houden zij de directie beter bij de les om bijvoorbeeld een zo hoog mogelijk rendement te halen. Beleggers en aandeelhouders zien dat als groot voordeel. Moeizame overnames door een tegenstribbelende raad van bestuur komen niet snel voor.

Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in NV of BV

In de wet wordt nu gesproken over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders om te benadrukken dat het om één bestuur gaat, maar met verschillende taken. De toezichthouder op afstand (de commissaris) in het ‘two tier’ bestuursmodel is dan de niet-uitvoerende bestuurder in het ‘one tier’ bestuursmodel. De taken van de niet-uitvoerende bestuurder zijn echter omvangrijker dan alleen toezicht houden.

De wijziging is ingegaan per 1 januari 2013 en is van toepassing op alle Nederlandse nv’s en bv’s

(bron) (bron2)

 


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing