Productschappen en bedrijfschappen verdwijnen

Oct
7
2014
Productschappen en bedrijfschappen verdwijnen

Product- en bedrijfschappen opgeheven

Productschappen en bedrijfschappen worden opgeheven. U hoeft de verplichte bijdrage niet meer te betalen. De medebewindstaken en publieke taken op het gebied van plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en gezondheid en dierenwelzijn worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De niet-publieke taken, zoals voorlichting, promotie en belangenbehartiging worden niet overgenomen door de centrale overheid. U kunt de niet-publieke zaken voor eigen rekening uitvoeren. Bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.

Voor wie? Bedrijven binnen een branche met een product- of bedrijfschap

Wanneer? De Wet opheffing bedrijfslichamen gaat naar verwachting in per 1 januari 2015

Bron: www.ondernemersplein.nl


    Zoek een ander artikel in de kennisbank:
    © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing