Verkapt dienstverband voorkomen

Sep
24
2014
Verkapt dienstverband voorkomen

Geen dienstverband

Als zzp’er of freelancer voert u werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers, op basis van een commerciële overeenkomst. U werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dat laatste is heel belangrijk. Als u zelfstandig ondernemer bent, hoeft een opdrachtgever namelijk geen loonbelasting en premies voor u af te dragen.

Voorkom problemen: gebruik een VAR-verklaring

Opdrachtgevers willen vaak vooraf zekerheid dat ze daadwerkelijk met een zelfstandige van doen hebben.  Een VAR-verklaring kan hierbij duidelijkheid verschaffen. Vraag daarom vooraf een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan bij de Belastingdienst. Met de VAR geeft de Belastingdienst aan hoe zij uw situatie beoordeelt.

Ondernemer of toch werknemer?

Als zzp’er of freelancer loopt u risico op een zogenaamd verkapt dienstverband. Uw situatie lijkt dan sterk op een betrekking in loondienst zodat u dus een arbeidsovereenkomst hebt. Zowel u als uw opdrachtgever kunnen dan alsnog met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies.

Voor een arbeidsovereenkomst gelden de volgende voorwaarden:

 • U krijgt betaald voor uw werkzaamheden (ook bij ziekte). Er is dus sprake van loon.
 • U bent altijd degene die de werkzaamheden uitvoert. De Belastingdienst noemt dit ‘verplichte persoonlijke arbeid’. U kunt zonder toestemming van de werkgever niet zomaar iemand anders in uw plaats sturen.
 • Er is een gezagsverhouding. Uw werkgever bepaalt waar, wanneer en hoe u uw werk doet.

Voldoet uw situatie aan deze voorwaarden? Dan is de kans zeer groot dat de Belastingdienst oordeelt dat u een dienstverband heeft en dus niet zelfstandig bent.

Wanneer bent u zelfstandig, wanneer niet?

Om te bepalen of u zelfstandig bent, gebruikt de Belastingdienst onder andere de volgende criteria:

 • Aantal opdrachtgevers: als ondernemer werkt u voor meerdere opdrachtgevers en heeft u wisselende inkomsten.
 • Zelfstandigheid: bepaalt u zelf hoe u uw werk doet of bepaalt uw opdrachtgever dat?
 • Streven naar continuïteit: onderneemt u acties om te zorgen dat uw bedrijf blijft bestaan?
 • Investeren in uw bedrijf: koopt u uw eigen bedrijfsmiddelen? Besteedt u geld aan marketing, om uw bedrijf te profileren?
 • Zelf risico lopen: wie loopt het risico als dingen misgaan? Wie is aansprakelijk bij eventuele schade?
 • Streven naar winst.

Wetsvoorstel Wiebes

Bedrijven die zzp’ers inhuren worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het vermijden van schijnzelfstandigheid. Wiebes wil de VAR-verklaring afschaffen en vervangen door de ‘Beschikking geen loonheffingen’. Gaat de opdrachtgever deze BGL-verklaring akkoord en blijkt die later niet te kloppen, dan kan de opdrachtgever een fiscale naheffing tegemoet zien. De Raad van State staat kritisch tegenover dit wetsvoorstel. Een besluit is voorlopig nog niet genomen.

Bron: www.ondernemersplein.nl


  Zoek een ander artikel in de kennisbank:
  © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing