Wettelijke rente bedrijven en overheid

Nov
11
2014
Wettelijke rente bedrijven en overheid

Wat is wettelijke rente (algemene voorwaarden)?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom. Wanneer een klant van u dus te laat zijn rekening betaalt, kunt u bovenop dat bedrag een rente berekenen.

Verschil in wettelijke rente: wie is uw klant?

Uw klanten kunnen bestaan uit particulieren of mede-ondernemers dan wel overheidsorganisaties. Voor elk van deze partijen geldt een ander wettelijk rentepercentage. Voor particulieren ofwel consumenten is dat een lager percentage dan voor ondernemers. Logisch als u de professionaliteit van de partijen in uw achterhoofd houdt, van een ondernemer mag simpelweg eerder worden verwacht dat de rekening op tijd wordt betaald. Dit artikel gaat uit van de situatie dat uw klant een mede-ondernemer of overheidsorganisatie is. De huidige wettelijke rente voor ondernemingen en overheid is momenteel 8,5%.

Datum van ingang:     Rente percentage:

 • 01-07-2014                    8,15%
 • 01-01-2014                    8,25%
 • 01-07-2013                    8,50%
 • 16-03-2013                    8,75%
 • 01-01-2013                    7,75%

Het uitblijven van betaling

Vanaf wanneer gaat de wettelijke rente lopen? Ofwel wanneer mag u die rente gaan berekenen aan uw klant? Voor deze categorie klanten gelden wettelijke principes. Volgens artikel 6:119a lid 2 BW geldt het volgende wat betreft betalingstermijnen.

 • 30 dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;
 • 30 dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;
 • 30 dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

Naast de bovengenoemde termijn van 30 dagen geldt voor bedrijven dat een termijn van 60 dagen kan worden afgesproken. Indien het voor beide partijen niet ongunstig is, kan er zelfs een nog ruimere termijn worden afgesproken.

Wettelijke rente en de algemene voorwaarden

Naast de vaststaande wettelijke rente staat het u in principe vrij om een contractuele rente vast te leggen. Die kan hoger of lager liggen dan de wettelijke rente. Deze staat dan in uw algemene voorwaarden of contract/overeenkomst. Wanneer de contractuele rente lager ligt wordt deze vervangen door de wettelijke rente. Maar wat als die hoger ligt?

Wat uit het andere artikel over dit onderwerp te lezen is over consumentenbedingen geldt niet voor handelstransacties (aan consumenten mogen niet snel hogere rentes worden opgelegd dan de wettelijke rente). Er zijn echter wel bepaalde overeenkomsten. Het gaat om de ‘eerlijkheid’ van een bepaalde overeenkomst voor beide partijen. Een onderneming heeft meer eigen verantwoordelijkheid dan een consument. De wetgever heeft dit in principe geregeld door een hoger wettelijk rentepercentage te hanteren voor handelstransacties, 8,15 procent tegenover 3 procent voor consumenten. Een overeenkomst waarbij een hoger percentage wordt overeenkomen zou wellicht ook als ‘oneerlijk’ kunnen worden beschouwd door de rechter. De eerdergenoemde uitspraak van de Hoge Raad, waarbij een beding uit de algemene voorwaarden over een hoger rentepercentage werd geschrapt, geldt echter specifiek voor consumenten. Van ondernemingen mag namelijk meer ‘onderhandelingskracht’ worden verwacht. Of hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven is niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ligt niet voor de hand. Opgemerkt dient te worden dat er een verschil bestaat tussen grote ondernemingen en bedrijven uit het MKB. Bedrijven uit het MKB zullen niet snel over uitgebreide juridische kennis beschikken en bepaalde overeenkomsten, door bijvoorbeeld tijdsdruk, simpelweg sneller accepteren. Ze lijken meer op consumenten. Desalniettemin bestaat er voor handelstransacties meer ruimte voor een (hoger) contractueel rentepercentage in de algemene voorwaarden dan bij niet-handelstransacties.

Conclusie

Het doel van de wettelijke rente is om degene die geld aan u verschuldigd is, de schuldenaar, te beboeten als hij niet op tijd betaalt. Er dient hierbij scherp in de gaten te worden gehouden dat er verschillende regels gelden voor verschillende soorten klanten. Het verdient aanbeveling bedingen over rentepercentages, die bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden staan, niet te laten afwijken van het wettelijke rentepercentage. Een goede klantenrelatie moet voorop staan bij het sluiten van overeenkomsten. Schuldeisers moeten zich niet méér willen verrijken met rente dan door de wetgever is geregeld. Dit ligt voor een deel in lijn met eerder genoemde rechtspraak, daarbij verbiedt de Hoge Raad een beding met een hoog rentepercentage. Het advies is: Wijk niet af van het wettelijke rentepercentage. Voor grote ondernemingen is dat wellicht anders.


  Zoek een ander artikel in de kennisbank:
  © Copyright Krosse Advies Groep || Design: Stuurlui Online Marketing